Kontakt

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Komplexmłyn Spółka z o.o. 62-100 Wągrowiec ul. Gnieźnieńska 62/64

KRS 0000060553 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 766 000 60 47

Kapitał zakładowy: 117.850 zł

Centrala:

sw Sylwia Witucka
email: sekretariat@komplexmlyn.com.pltel.: 67 26-20-087

fax: 67 26-20-765

Dział Handlowy:

ks Kasia Szwalbe
email: dz.handlowy@komplexmlyn.com.pl

tel.: 67 26-20-087 w. 27

Menagerowie sprzedaży:

md Z-ca Dyr. Handlowego Michał Domagalski
email: m.domagalski@komplexmlyn.com.pltel.: 697 729 044
wn Weronika Nikodem
email: w.nikodem@komplexmlyn.com.pltel.: 697 729 046
ah Artur Halarewicz
email: a.halarewicz@komplexmlyn.com.pltel.: 697 729 026
rk Ryszard Kaźmierski
email: r.kazmierski@komplexmlyn.com.pltel.: 697 729 001

Dział Skupu:

tb Tomasz Błażejewski
email: skup@komplexmlyn.com.pltel.: 67 2620 087 wew. 38

tel.kom.: 697 729 045

Dział Techniczny:

email: dz.techniczny@komplexmlyn.com.pl
tel.: 67 26-80-021

Elewator Czerwonak ul. Gdyńska 147

tel.: 61 652-65-46
tel.kom.: 607 056 735

 

Mapka dojazdu: